Wat allemaal te regelen?

Belangrijke zaken die je moet regelen in de zwangerschap van A-Z

Erkenning

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand van uw gemeente. Dit betekent dat het kind bij de geboorte eventueel de naam van de vader kan krijgen.

Wanneer het de erkenning van het eerste kind betreft, kiest u samen voor de achternaam van het kind. De keuze voor een achternaam geldt voor alle eventuele kinderen die uit uw relatie worden geboren.

Bij het opmaken van de akte dient u beiden aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Wilt u de vader opgenomen hebben in de geboorteakte dan kan dat op twee manieren:

  1. Vóór de geboorte door het bij de gemeente laten opmaken van een "akte van erkenning van ongeboren vrucht" bij de geboorteaangifte door persoonlijke aanwezigheid van beide ouders.

  2. Na de geboorte door het bij de gemeente laten opmaken van een erkenningsakte (zie erkenning geboren kind).

Benodigde stukken:

  1. Geldig legitimatiebewijs van aanvrager.

  2. Geldig legitimatiebewijs van moeder.

  3. Schriftelijke toestemming van de moeder.

Het is verstandig om al tijdens de zwangerschap de erkenning te regelen. Het liefst al voor de 24 weken zwangerschapsduur. Het opmaken een akte van erkenning van een ongeboren kind moet bij iedere zwangerschap opnieuw gebeuren (indien ongehuwd). De regeling van het gezag over een onwettig kind loopt via het kantongerecht.

22 weken prik

De 22 weken prik beschermt je pasgeboren baby tegen kinkhoest. Lees meer

Kraampakket

Op welke plaats je ook wilt bevallen, je moet altijd een kraampakket in huis hebben.

Hierin zitten spullen die je verloskundige en kraamverzorgster nodig hebben voor de bevalling of tijdens het kraambed. Als je in het ziekenhuis wilt bevallen, moet je toch een kraampakket hebben omdat je nooit weet hoe snel je bevalling zal gaan. Thuis moet alles wel klaar staan.

De meeste mensen krijgen hun kraampakket via hun zorgverzekering, maar niet bij elke verzekering zit het kraampakket in de basis of aanvullende polis.

Belangrijk is dus om je polis van je zorgverzekering te controleren of je recht hebt op een kraampakket. Als je het kraampakket niet krijgt van je zorgverzekering kan je een kraampakket kopen bij een thuiszorgwinkel of zelf samenstellen. Vraag de verloskundige wat je nodig hebt.

Kraamzorg

Vanaf het moment dat u voor de eerste echo geweest bent en de zwangerschap is bevestigd kunt u de kraamzorg regelen. Afhankelijk van hoe u zich heeft verzekerd, heeft u maximaal recht op 49 uur kraamzorg indien u van plan bent om borstvoeding te geven. Soms bepaalt uw zorgverzekeraar bij welke kraamorganisatie u zich dient aan te melden.

De taken van de kraamverzorgster zijn gericht op de verzorging van moeder en de pasgeborene. Het is noodzakelijk om vroeg in de zwangerschap uw verzekeraar te bellen en te melden dat u zwanger bent. U kunt vragen hoeveel uren kraamzorg worden vergoed en bij welke kraamorganisatie u zich kunt inschrijven.

Bevalt u thuis, dan wordt de bevalling vergoed door uw verzekeraar. Bevalt u op eigen verzoek poliklinisch (dus in het ziekenhuis), dan heeft u waarschijnlijk een eigen bijdrage.

Dit kunt u bij uw verzekeraar navragen. Indien u poliklinisch wenst te bevallen, dient u bij de zorgverzekeraar en het kraamcentrum te informeren of uw (geregelde) kraamverzorgster van het desbetreffende kraamcentrum uw verloskundige ook in het ziekenhuis komt assisteren!

De kraamverzorgster controleert tijdens de eerste dagen na de bevalling de gezondheid van moeder en kind, leert jullie alles over het verzorgen van de baby, en helpt bij de borstvoeding of flesvoeding. Een kraamverzorgster is tijdens de eerste dagen echt jullie steun en toeverlaat.

De kraamverzorgster overlegt bij problemen altijd met de verloskundige. Wij werken met een vaste partner Zowiezo Kraamzorg, om een goede samenwerking te garanderen.

Werk

Bepaalde werkomstandigheden kunnen risico's voor de zwangerschap met zich meebrengen. Daarom zijn er verschillende regelingen voor zwangere en pas bevallen werkneemsters. Ze zijn onder andere vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Besluit zwangere werkneemsters.

Werk waarin u wordt blootgesteld aan trillingen (vrachtauto's, landbouwmachines), ioniserende straling(straling van radioactieve stoffen), chemische stoffen of infectierisico's zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid tijdens de zwangerschap. Dit geldt ook voor fysiek zwaar werk, zoals veelvuldig tillen en meer dan 10 kilo per keer, trekken, duwen of dragen. Het werken onder extreem warme of koude temperaturen kunt u beter vermijden, aangezien dit een grote belasting voor uw lichaam is.

Verder geldt dat het onwenselijk is om te werken onder overdruksituaties, zoals bijvoorbeeld met duiken. De blootstelling aan geluidsbelasting van > 80 dB(A) is iets waar u alert op moet zijn.

Als u met zulke werkomstandigheden te maken hebt, overleg dan met uw werkgever. Deze moet het werk aanpassen en u eventueel ander werk aanbieden. U kunt ook overleggen met de bedrijfsarts (Arbo-dienst) of inlichtingen vragen bij de Arbeidsinspectie.

Als u in nacht- of ploegendienst werkt, kunt u aan uw werkgever vragen om uw werk- en rusttijden tijdens de zwangerschap aan te passen. Een zwangere heeft recht op extra pauzes en is in principe niet verplicht om te werken in een nachtdienst of om over te werken. Deze regels gelden ook voor de eerste zes maanden na de bevalling. Als het niet mogelijk is door middel van aanpassingen uw werk gezond en veilig uit te voeren, moet de werkgever u tijdelijk ander werk aanbieden.

Zwangerschapsverlof

In verband met uw zwangerschap heeft u recht op 16 weken zwangerschaps –en bevallingsverlof. Let op: bij meerlingen is dit verlof niet langer. Wel kan men, indien gewenst, bij het aangemelde kraamcentrum zorg ‘bijkopen’.

Voor een zwangerschapsverklaring met de vermoedelijke bevallingsdatum kunt u bij uw verloskundige terecht. De zwangerschapsverklaring heeft uw werkgever nodig, om uw zwangerschap te melden bij het UWV.

Bronnen: folder Zwanger (NVOG), Werk en zwangerschap (FNV Bondgenoten)Meer informatie: www.arbo-advies.nl