Na de bevalling

Wat te regelen na de geboorte?

Wettelijk moet u er binnen 3 werkdagen na de geboorte voor zorgen dat uw kind wordt aangegeven. Daarna kan dat alleen nog met een machtiging van het Openbaar Ministerie.

Aangifte

De aangifte moet plaatsvinden bij de Burgerlijke Stand in de plaats waar uw kind is geboren, ook als dat een andere gemeente is dan waar u zelf woont. De aangifte kan worden gedaan door de vader of door iemand anders die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Na de geboorte melden wij uw kindje aan bij uw huisarts.

Denk ook om aanmelding van de geboorte bij de zorgverzekeraar en, indien in uw situatie van toepassing, bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Informatie over erkenning: https://deverloskundige.nl/zwangerschap/subtekstpagina/115/erkenning-en-ouderlijk-gezag/