KNOV en kwaliteit

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Wij zijn via verloskundigen Westfriesland aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

De KNOV & de praktijk staan voor kwalitatief hoogstaande en voor alle zwangeren toegankelijke verloskundige zorg.

Doel

De KNOV heeft ten doel het versterken van de positie van de verloskundige binnen het geheel van de gezondheidszorg en het bevorderen van de kwaliteit van de verloskundige zorg door verloskundigen in Nederland, en het optreden als representatieve organisatie van verloskundigen in Nederland en als zodanig het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verloskundigen.

Missie

Als beroepsgroep van verloskundigen en beroepsorganisatie van verloskundigen willen we dat de eerstelijns verloskunde aan iedere zwangere de mogelijkheid biedt haar zwangerschap, bevalling en kraambed in haar eigen vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden. Wij zetten ons in voor het behoud en de versterking van de eerstelijns verloskundige zorg in het algemeen en de versterking van de positie en het behoud van de autonomie van de verloskundigen in het bijzonder.

Visie

De visie van de KNOV is dat zwangerschap en bevalling fysiologische gebeurtenissen zijn waarbij onnodige medicalisering voorkomen moet worden. De zwangere moet kunnen kiezen tussen een thuisbevalling of een verplaatste thuisbevalling (poliklinisch, eerstelijns centrum). Het is aan de verloskundigen om vanuit hun professie de vrouw zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden.

Visie op kwaliteit: wie gestopt is met verbeteren houdt op met goed te zijn

Daarom zijn veel verloskundigen systematisch bezig met het verbeteren van de kwaliteit van hun werkzaamheden. Voor al diegenen die de kwaliteit ervaren of er mee in aanraking komen: cliënten, andere zorgverleners, zorgverzekeraars, en inspectie. Verloskundigen, die aantoonbaar investeren in hun beroepsontwikkeling, worden geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Praktijken die aantoonbaar een goede kwaliteit leveren, zullen in de toekomst volgens het Kwaliteitssyteem gecertificeerd worden.

KNOV