De eerste afspraak

Wanneer aanmelden?

Wanneer u ongeveer vijf tot zes weken zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige praktijk voor de eerste controle. Het is handig om bij het maken van deze afspraak de datum van de eerste dag van uw laatste menstruatie te weten. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

De eerste afspraak wordt rond zeven tot acht weken zwangerschap gepland. U wordt verzocht om voor de eerste afspraak bij uw verloskundige uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspasje mee te nemen.

Indien u de gehele zwangerschap onder controle van de gynaecoloog bent, kunt u zich voor de begeleiding van de kraamperiode melden bij een verloskundige.

Inschrijving

Tijdens de eerste afspraak bij de verloskundige worden er veel vragen aan u gesteld. Dit om vast te stellen of er tijdens de zwangerschap, bevalling of de kraamtijd bijzonderheden te verwachten zijn.

De vragen gaan onder andere over uw zwangerschap en eventuele vorige zwangerschap(pen), uw gezondheid, de gezondheid van uw partner, de gezondheid van familieleden en uw levenswijze.

Op de site www.zwangerwijzer.nl worden enkele van dit soort vragen gesteld.

Tevens wordt u gevraagd of u informatie over onderzoeken in de zwangerschap, prenatale diagnostiek genoemd, wenst. Dit betreft informatie over de combinatietest, structureel echo onderzoek bij 20 weken. Indien in uw situatie van toepassing, informatie over een vlokkentest en vruchtwaterpunctie.

Ook vertelt de verloskundige u waar u op moet letten en wat u allemaal mag gaan regelen.

Er wordt een afspraak gemaakt voor een termijnecho om definitief vast te stellen wanneer u uitgerekend bent.

Afhankelijk van de verloskundigenpraktijk wordt er tijdens de eerste afspraak bloed bij u afgenomen voor onderzoek of een laboratoriumformulier voor bloedonderzoek aan u meegegeven (u dient dan bloed te laten prikken op een prikpunt).

Hier vindt u een toelichting op het bloedonderzoek. De tekst is overgenomen uit de folder ‘Zwanger! Algemene informatie’, versie 2019. Deze folder ontvangt u van uw verloskundige tijdens de eerste afspraak.