Medisch bevallen

Als u door de verloskundige bent doorverwezen naar een gynaecoloog, dan is er sprake van een medische indicatie. De bevalling wordt dan begeleid onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, door de verloskundige van het ziekenhuis en de verpleegkundige.

De verloskundige zal, indien u na de bevalling thuiskomt, het kraambed begeleiden. De kraamverzorgende moet gebeld worden als u naar huis gaat. Belt uw eigen verloskundige zodra u weer thuis bent.

Indien u tijdens de hele zwangerschap bij een gynaecoloog onder controle bent, heeft u voor het kraambed begeleiding nodig. U kunt zich bij ons inschrijven voor de kraambed begeleiding. Dit kunt u tijdens de zwangerschap bij ons al regelen.