Roken, alcohol en drugs

Roken

Gevolgen van roken tijdens en na de zwangerschap. Een ongeboren kind is volkomen afhankelijk van zijn moeder. Via de placenta (moederkoek) krijgt het alles wat het nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Het kind krijgt ook ongewenste stoffen aangevoerd die minder goed voor hem zijn en hem zelfs kunnen schaden, dit is het geval als u rookt in de zwangerschap. U kunt dan denken aan een hazenlip, klompvoetjes, miskraam, vroeggeboorte en een lager geboortegewicht.

Indien u zwanger bent, is het verstandig zo snel mogelijk te stoppen. In de eerste 16 weken ontstaan immers alle vitale lichaamsfuncties van uw kindje. Hoe eerder u stopt, hoe minder schade uw baby oploopt. Ook meeroken is schadelijk voor de ongeboren baby.

Wanneer u rookt, komen er giftige stoffen uit de tabak bij de ongeboren baby terecht. Deze giftige stoffen verstoren de ontwikkeling van belangrijke organen.

Als u in het eerste trimester van de zwangerschap rookt, is de kans dat er iets misgaat in de ontwikkeling van belangrijke organen of lichaamsdelen groter. In de eerste drie maanden worden namelijk alle organen ontwikkeld. Meer informatie over roken tijdens de zwangerschap en stoppen met roken vindt u hier.

Overige nuttige sites om te stoppen met roken:

www.destopsite.nl

www.luchtsignaal.nl

Alcohol

Wanneer u zwanger bent is het het veiligst om helemaal geen alcohol te drinken. Recent onderzoek wijst namelijk uit, dat elk gebruik van alcohol in de zwangerschap negatieve gevolgen kan hebben. Zo blijkt dat bij dagelijks gebruik van één glas alcohol het risico op een miskraam en vroeggeboorte verhoogd is. Ook kan het de psychomotorische ontwikkeling van het kind nadelig beïnvloeden. Bij twee tot zes glazen per dag loopt het kind meer risico om later een alcoholverslaving te ontwikkelen. Wordt er nog meer gedronken dan kan dit leiden tot ernstige aangeboren afwijkingen. Ook een incidentele uitschieter op bijvoorbeeld een feestje heeft negatieve gevolgen.

Meer informatie over alcoholgebruik in de zwangerschap.

www.alcoholenzwangerschap.nl

Drugs

Gebruik van alcohol en drugs tijdens de zwangerschap kan de ontwikkeling van uw kind ernstig verstoren. Middelengebruik vergroot de kans op aangeboren afwijkingen. De zwangerschap is een gevoelige periode waarin veel mis kan gaan, ook als je helemaal geen drugs gebruikt.

Heb je alcohol of drugs gebruikt toen je nog niet wist dat je zwanger was, vertel dit dan aan je verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Zij kunnen onderzoek doen en ingrijpen als dat nodig is. De baby kan nog steeds gezond zijn, maar het risico op afwijkingen is wel groter geworden. Meer informatie over drugsgebruik tijdens de zwangerschap.