Privacyverklaring

Privacyreglement van Verloskundige Praktijk Castania

Achtergrondinformatie

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verloskundigenpraktijk

In onze verloskundige praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om goede zorg aan u te kunnen verlenen.

Het verwerken van u gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegd toegang.

Uw gaat met die opslag (verwerking) akkoord door u zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.(bij inschrijving)

Plichten van de verloskundigenpraktijk:

Verloskundige M.M.A. Castania is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinde verzameld:

 • Voor optimale zorgverlening.

 • Voor doelmatige beleid en beheer.

 • Voor ondersteuning van verschillende onderzoeken.

 • Financieel afhandeling van de verloskundige behandeling.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden door de verloskundige.

Medewerkers in de praktijk zijn Big geregistreerd en hebben een geheimhoudingsplicht. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Het bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste contact) volgens de wet WGBO.

Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door de verloskundigenpraktijk Castania:

 • voor- en achternaam

 • telefoon nummer

 • Woonadres

 • e-mail adres

 • geboortedatum

 • zorgverzekering gegevens

 • BSN

 • huisarts

 • geloofsovertuiging

Wij verwerken uw voor-en achternaam ,woonadres en geboortedatum om u in te kunnen schrijven voor verloskundige zorg. Uw e-mail adres wordt gebruikt om met u een afspraak te maken en info te mailen.

Uw telefoonnummer wordt verwerkt om eventueel een afspraak te maken of te verzetten. Uw zorgverzekeraar gegevens worden verwerkt ten behoeve van de declaraties van de afgenomen zorg.

Het BSN-nummer wordt verwerkt ter behoeve van het checken van de persoonsgegevens en zorgverzekeraar gegevens.

Geloofsovertuiging: om rekening mee te houden tijdens de verloskundige zorgperiode.

Wij zullen het u melden als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens door de Verloskundigenpraktijk Castania.

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens(tenzij de privacy en een ander daardoor worst geschaad.)

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijderen van u gegevens indien nodig is.

 • Bij verwijderen van gegevens kunnen wij (mogelijk )niet langer verantwoorde zorg aan u leveren.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring(van medische aard) aan u dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk aan uw verloskundige laten weten.(info@verloskundigepraktijkcastania.nl)

Mocht dit laatste voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u iemand hiervoor machtigen.

De cliënte (zwangere) is verplicht om de zorgverlener goed en eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan zij beter zorg verlenen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De verloskundige en assistente van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met u persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig heeft.

Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of uw (ongeboren) kind.

Vastgestelde gegevens kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld: tweedelijnsverloskundige, gynaecoloog, psycholoog , maatschappelijk werker, diëtiste en GGD Hollands Noorden.

Verwerking van gegevens

Onderstaande instanties maken gebruik van persoonsgegevens omdat dit nodig is voor het aanvragen van bepaalde onderzoeken voor het monitoren van de verloskundige zorg in Nederland en de registratie van gegevens in de landelijke data banken.

 • Onatal , Beveiligde software verloskundige praktijk

 • Perined insight.,Landelijke registratie verloskundige zorg.

 • Zorg mail, Beveiligde e-mail verkeer.

 • Zorgdomein, Beveiligde e-mail verkeer tussen aangesloten zorgverleners

 • RCPSNH, Regionale Centrum Prenatale Screening Noord-Holland.

 • Promeetec Verzorgd de financiële declaraties.

Overdracht van uw dossier/bij verhuizing of verwijzing

Als u een nieuw verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van u persoonsgegevens en uw verloskundige dossier. De zwangerschapskaart (dossier) wordt door ons gefaxt of u kunt een kopie van uw originele zwangerschapskaart meekrijgen.

De zwangerschapskaart wordt, indien mogelijk, ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe verloskundige zorgverlener overgedragen.

Geboortekaartjes of foto’s die wij als praktijk ontvangen hangen wij met trots in de praktijk. Mocht u dit liever niet willen dan horen wij dit graag van u.

Wijzigingen

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

De huidige versie is het laatst gewijzigd op 25-05-2018.